Moisê không phải là người lãnh đạo !

1081

Một vị giáo trưởng Do thái giáo kia đã làm cho cả cộng đoàn phải sửng sốt khi xác quyết Moses thực sự không phải là một người lãnh đạo. Họ thực sự sôi máu và điên tiết khi nghe vị giáo trưởng tuyên bố một điều không thể nào tưởng tượng nổi đối với các thính giả Do thái.

Vị giáo trưởng tiếp tục giải thích rằng khi dẫn dân chúng ra khỏi Ai cập, nếu như Moses rẽ phải thay vì rẽ trái, thì người Do thái ngày nay có lẽ đã có dầu hỏa, còn người ta sẽ gặp sa mạc.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, Moses vẫn là một người lãnh đạo tài ba; ông biết điều ông đang làm. Thực vậy, đó là sự tuyệt vời trong câu truyện của Cựu Ước về chuyến Xuất Hành: Moses đã dẫn đưa dân chúng vào sa mạc, và đó là nơi họ đã gặp được Thiên Chúa.

Vai trò của Giáo Hội là hướng dẫn mọi người đến cùng Thiên Chúa. Vai trò của thánh Gioan Tẩy Giả là làm một dấu chỉ đường, giúp mọi người nhìn về Chúa Giêsu.