Rửa Tội Các Cháu Nhỏ (Ngày 02/03/2019)

436

Giáo Xứ Tân Hương.
Sáng thứ bảy ngày 02/03/2019, Cha chánh xứ Fx. Võ Quang Thanh rửa tội cho 3 bé thuộc Giáo Họ Mẹ Lên Trời

  1. Têrêsa Đỗ Trần Ngọc Ánh
  2. Đaminh Phạm Ngọc Minh
  3. Giuse Phạm Ngọc Phước