GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Quan Thầy (19/03/2019)

974

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG Mừng Lễ Kính Thánh Giuse Quan Thầy (19/03/2019)
Thánh Lễ hôm nay có 15 em Thiếu nhi được Rước Lễ Lần Đầu.

Tin Ảnh: Xin xem tại đây
Tin Video: Xin xem tại trang chính website gxtanhuong.net

Ban Mục vụ truyền thông,