Mừng kính Thánh Giuse – Bổn Mạng Giáo Xứ Tân Hương

877

Thánh nữ Têrêsa Avila (1515-1582) là vị cải tổ Dòng Carmelô.  Bà đã thành lập 18 đan viện Carmelô cải cách và  giúp  thánh Gioan Thánh Giá lập 13 Dòng nam Carmelô. Năm 1970 bà được phong Tiến Sĩ Hội Thánh cùng với thánh nữ Catarina Sienna.

Đoạn văn sau đây trích từ cuốn Tự Truyện  bà viết do đức vâng lời, liên hệ đến thời kỳ ba năm bà bị bệnh bất toại (22-24 tuổi). Một tài liệu quí giá để chúng ta thâm tín hơn về việc sùng kính Thánh Giuse.

“Thấy mình còn trẻ mà bị bất toại, lại thấy tình trạng đáng buồn do các y sĩ trần gian đưa đẩy tôi vào,  tôi quyết định chạy đến cùng các y sĩ trên trời để được khỏi bệnh….

Tôi nhận Thánh Giuse vinh hiển làm Đấng Bảo trợ tôi. Tôi cậy nhờ Người cách rất thiết tha. Ơn cứu giúp của Người nổi bật nhãn tiền. Đấng bảo vệ và Cha hiền của linh hồn tôi đã cứu tôi khỏi  tật bệnh suy tàn về thể xác,  cũng như người đã giải thoát tôi khỏi những hiểm nguy trầm trọng hơn về mặt khác,  có thể làm hại hạnh phúc đời đời của tôi.  Tôi nhớ rõ,  chưa bao giờ tôi cầu xin sự gì cùng Thánh Cả Giuse mà không được như ý. Kỳ diệu thay, những ơn đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban đầy tràn cho tôi,  và đã giải thoát tôi khỏi mọi hiểm nguy phần hồn cũng như phần xác, do lời cầu bầu của vị thánh vinh phúc này.

Dường như Đấng Tối Cao ban ơn cho các thánh giúp chúng ta việc này việc nọ, nhưng kinh nghiệm cho tôi biết thì Thánh  Giuse vinh hiển có quyền năng rộng rãi giúp chúng ta trong mọi việc. Như thế là Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng, như xưa Chúa đã vâng phục Thánh Cả dưới thế, đã nhìn nhận Người với quyền làm Cha và làm Giám Quản, thì nay, ở trên trời, Chúa cũng sẵn lòng chiều theo ý của Người, mà nhận mọi lời Người cầu xin. Những người khác mà tôi khuyên dạy đến cùng Vị Bảo Trợ này,  cũng nhận thấy điều ấy như tôi, do kinh nghiệm. Vậy nên số các linh hồn sùng kính Thánh Cả Giuse ngày càng gia tăng, và  những hiệu quả tốt lành do sự chuyển cầu của Thánh Cả càng xác nhận lời tôi nói là sự thật….

Qua kinh nghiệm lâu dài như vậy, ngày nay được biết rõ uy thế rất lạ lùng của Thánh Giuse trước tòa Thiên Chúa, tôi muốn thuyết phục mọi  người  tôn kính, sùng mộ Thánh Giuse cách đặc biệt. Cho đến nay tôi vẫn thấy những ai có lòng sùng kính Người đích thực và chứng tỏ bằng việc  làm,  họ  đều  tiến  tới trên đường nhân đức, vì Đấng Thánh Bảo Trợ trên trời hằng giúp đỡ rõ rệt về đường tiến đức cho những ai cậy nhờ Người”. 

(Trích Vie de Sainte Thérèse écrite par elle-mème,  traduite sur le manuscript original par le Morcel Bouiz, s.j.15, éd. 1904).