Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy ca đoàn thiếu nhi (01/10/2019)

820

Thánh Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy ca đoàn Thiếu nhi (01/10/2019) Thánh Lễ lúc 17h:45p

Tin ảnh (Xem thêm ảnh)

Ban MVTT Giáo xứ