Nịnh bợ

1128

Một tên đầy tớ có thói quen phỉnh nịnh, chủ nói gì hắn đều nói theo và phóng đại tô màu. Đi chơi, người chủ khen “ lúa đồng làng này tốt quá”,  tên đầy tớ ca theo “lúa đồng làng ta tốt gấp mười lần”.  Chủ khen cô thôn nữ xinh gái. Tên đầy tớ ca theo “ cô nương nhà ta xinh gấp mười lần !”. Khi  gặp bà già, chủ nhận xét bà già xấu xí, tên đầy tớ quen mồm buột miệng “ Bà nhà ta xấu gấp mười lần”(!)

Một tên lính hầu phát hiện  trên chòm râu quan huyện có dính hạt cơm. Hắn quỳ tâu: “ Bẩm quan lớn có hạt minh châu vương trên long tu ngài” Quan hiểu ý nhặt bỏ hạt cơm, rất hài lòng khen tên lính chầu thông minh và được cất nhắc….

Chúng ta chỉ tìm thấy sự thật tương đối trong cuộc sống đời tạm này. Sự thật tuyệt đối chỉ có nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là nhân chứng của sự thật tuyệt đối. Con người thế gian sống trong tối tăm không ưa thích sự thật. Lòng người sâu thẳm khó dò. Ý định của con người thường ích kỷ và tham lam. Con người thường sống lộ diện dưới hai mặt, mặt nổi và mặt chìm. Nên khi người ta biết được sự thật thì sự thật sẽ bẽ bàng. Sự thật lột trần những ẩn dấu, mờ ảo và lừa dối. Chúa Giêsu dám đối diện với tất cả sự thật của con người. Mọi lời nói, hành động và con người của Chúa Giêsu đều là sự thật. Ngài thách thức cả những tên lính: Đức Giêsu đáp: “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi? “(Ga. 18,23). Chúa Giêsu tự lên tiếng để bênh vực sự thật cho dù có bị thiệt thòi đánh đập.

Kẻ sống theo sự thật phải sống theo Chúa Kitô: Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.”(Ga. 3,21). Chưa từng có ai sống sự thật như chính Đức Kitô. Chúa nói thẳng thắn và dám chập nhận hậu qủa của sự tẩy chay và chối từ. Chúa không nịnh bợ nhóm cầm quyền xã hội hay tôn giáo. Chúa đã từng dậy rằng có thì nói có, không thì nói không. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ (Mt. 5,37). Ngay cả những nhà lãnh đạo đối nghịch với Chúa, cũng phải công nhận rằng: Những người này hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy nói và dạy một cách thẳng thắn, không thiên vị ai, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa (Lc. 20,21)

Vì làm nhân chứng cho sự thật, hầu hết các tiên tri đã bị bách hại và bị giết chết. Gioan Tiền Hô nói sự thật để can ngăn Vua Hêrôđê không được lấy vợ của anh mình. Gioan đã bị tống ngục và bị chặt đầu. Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống cũng không tránh khỏi sự bức hiếp của con người. Các Thượng tế, Biệt phái và Luật sĩ tìm mọi cách thế để loại trừ và giết chết Chúa. Chúa Giêsu đã thách thức cấp lãnh đạo tôn giáo: Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Ápraham đã không làm (Ga. 8,40).

Chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến nguồn ơn cứu độ, đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài: Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật (Ga. 17,17). Chúa Thánh Thần là Thần Chân Lý. Chính Chúa Thánh Thần sẽ mở lòng chúng ta tìm đến nguồn sự thật vĩnh cửu để giúp chúng ta tôn thờ Thiên Chúa cho phải đạo: Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”(Ga. 4,24)