Nhận lời mời

841

Anh John là đốc công một xưởng máy ở miền Bắc nước Anh thường đến một nhà thờ để nghe giảng, nhưng anh bối rối vì sợ mình không xứng đáng đến xin lãnh nhận phép rửa. Biết vậy, một ngày kia ông chủ của anh, vốn là một tín hữu sốt sắng, đã gởi tới xưởng cho anh một tấm thiệp viết rằng:   

Mời anh tới tới riêng tôi ngay sau giờ làm việc.

Anh bèn vội tới ngay nhà ông chủ. Ông chủ bước ra, làm vẻ ngạc nhiên hỏi:

– Anh John, anh muốn gì mà lại đến khuấy rối tôi vào giờ này?

Anh John bị bất ngờ, không hiểu gì cả, cố gắng trình bày :

– Thưa ông, tôi có nhận được tấm thiếp của ông bảo tôi tôi gặp ông sau giờ làm việc cơ mà!

Ông chủ hỏi: 

 – Anh chỉ nhận được có tấm thiếp của tôi mà anh vội đến đây liền hay sao?

Anh đáp:

– Thưa ông, đúng vậy. Tôi không hiểu ý ông, nhưng tôi tưởng rằng hễ ông kêu tôi thì tôi phải đến chứ ! .  .

Ông chủ nói:

 – Vậy thì xin mời anh vào nhà ! Tôi còn một tấm thiếp khác, muốn đọc cho anh nghe!

Hai người vào nhà, cùng ngồi xuống. Ông chủ mở Kinh Thánh, đọc câu này: “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11, 28).

Rồi ông chủ nói:   

– Tôi chỉ là một ông chủ trong xưởng máy mà viết một tấm thiếp gọi anh, anh đã tới ngay. Còn đây, Chúa Cứu Thế là chủ tể của nhân loại, đã kêu mời anh như thế, sao lâu quá mà anh chưa chịu đến  với Ngài.