Bình luận về cha sở

1018

Sau đây là bảng tóm tắt những dư luận trong một xứ đạo đối với cha sở:

* Nếu cha sở giảng dài hơn bình thường: “Ông ấy đánh thuốc mê tài thật!”

* Nếu bài giảng của cha hơi ngắn: “Ông ấy làm qua quít cho xong!”

* Nếu cha sở nhấn giọng: “Ông ấy đang quát tháo!”

* Nếu cha sở nói giọng bình thường: “Ông ấy nói phều phào nghe không nổi!”

* Nếu cha sở đi vắng: “Lúc nào ông ấy cũng đẩu đâu ngoài đường!”

* Nếu cha sở ở nhà: “Ông ấy dính đét vào một chỗ!”

* Nếu cha sở đi đây đó thăm nom: “Chẳng bao giờ thấy bóng ông ấy ở nhà!”

* Nếu cha sở ở trong nhà xứ: “Ông ấy có bao giờ thèm đi thăm con chiên bổn đạo đâu!”

* Nếu cha sở nói về vấn đề tài chính: “Ông ấy quá mê tiền bạc!”

* Nếu cha sở không đụng gì đến vấn đề kinh tế: “Xứ này chết đói mất thôi!”

* Nếu cha sở dành nhiều thời giờ cho dân chúng: “Ông ấy làm mọi người phát chán!”

* Nếu cha sở lúc nào cũng vắn gọn: “Ông ấy không biết lắng nghe!”

* Nếu cha sở làm lễ đúng giờ: “Nhất định đồng hồ ông ấy chạy nhanh!”

* Nếu cha sở làm lễ chậm vài phút: “Ông ấy làm mọi người dài cả cổ!”

* Nếu cha sở còn trẻ tuổi: “Ông ấy còn thiếu kinh nghiệm!”

* Nếu cha sở đã cao niên: “Ông ấy nên về hưu quách cho rồi!”

Còn nếu cha sở qua đời? À, dĩ nhiên, “không ai có thể thế chỗ của ông ấy!”

– Khi tôi chết, Thiên Chúa sẽ đòi tôi phải trả lẽ về: sứ ngôn rao giảng Phúc Âm hay sứ điệp Phúc Âm?

– Nếu tôi không thèm nghe, không muốn để tâm, không muốn nhận trách nhiệm, tôi luôn luôn tìm ra cớ này cớ nọ để bào chữa.

– Một số người cả đời chỉ kêu ca trách móc người khác về tất cả những gì sai trái của chính họ.