Xóa vết xâm

1144

Một nhà báo Mỹ có đưa ra một chương trình ngồ ngộ liên quan đến việc tẩy xóa các vết xâm trên mình, mà người ta không còn muốn để nữa, đặc biệt là các vết xâm của băng nhóm nọ trên khắp thân thể các bạn trẻ, có những hình xâm không thể chấp nhận được. Bài báo vừa xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy trên cả ngàn lá thư  của các bạn trẻ trên tòan quốc gửi tới yêu cầu cho biết thêm chi tiết về chương trình trên.

Để đáp ứng sự nhiệt tình trên, người ta cho sản xuất một cuốn phim nhan đề “Untattoo You” (Hãy tẩy xóa các vết xâm của bạn đi). Cuốn phim kể lại những nguy hiểm của tục xâm mình và cho biết rõ  những vết xâm ấy khó tẩy xóa biết bao. Các diễn viên trong phim là chính đám người trẻ. Họ thẳng thắn trình bầy lý do tại sao trước đây họ xâm mình, và tại sao bây giờ họ lại muốn tẩy xóa những vết xâm ấy đi.

Cuốn phim trên đã đọat được giải thưởng quốc gia và hiện được trình chiếu trên tòan quốc (M. Link, Giảng lễ Chúa nhật, năm A, tr 12-13).

Cuốn phim này làm cho người ta phải suy nghĩ và rút ra được kết luận : câu chuyện đàng sau cuốn phim Untattoo You làm nổi bật lên một chủ điểm quan trọng, đó là tất cả chúng ta  đã gây ra những điều mà giờ đây chúng ta hối tiếc và muốn tẩy xóa đi. Chúng ta muốn rút lại những điều lầm lỡ đã qua, muốn tẩy xóa đi cả một dĩ vãng đen tối để tiến sang một tương lai huy hòang.

Công đồng Vatican II trong Hiến chế về Phụng vụ có khẳng định:”Giáo hội rao giảng Tin mừng cứu độ cho dân ngọai để họ nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, và cải tạo đời sống”. Tuy nhiên, Công đồng cũng xác nhận trong cùng một văn kiện là “đối với những người đã tin, Giáo hội cũng tiếp tục rao giảng đức tin và sám hối”.