Chai nước và biển

1037

Trong một buổi thuyết trình về đạo được tổ chức trên boong một du thuyền lớn, tiến sĩ A. Simpson giải thích với cử tọa thế nào là người ở trong Chúa và Chúa ở trong họ. Ông lấy một cái chai quẳng vào lòng biển. Cái chai rơi vào đại dương và đang ở trong đại dương.

Nước biển chui vào chiếm hữu cái chai, nước biển càng vào cái chai càng từ từ chìm sâu vào lòng đại dương. Ông kết luận:   

– Cái chai ở trong đại đương và đại dương ở trong cái chai. Đó là hình ảnh xác thực nhất để chỉ mối tương giao giữa Chúa Giêsu và chúng ta là những môn đệ của Người Cũng tương tự như trong Kinh Thánh Chúa đã ví các nhánh nho dính vào gốc và gốc liền với các nhánh nho như vậy.

Thầy đã được trao tòan quyền trên trời dưới đất” đồng thời nhắc các tông đồ:  “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em”. Mt.28.20