Bức tường thành

1024

Những thành phố của dân Spartiates không có vách thành bao bọc chung quanh như các thành phố khác. Du khách ngoại quốc lấy làm lạ hỏi lý do thì được dân Spartiates trả lời: Thành khỏi cần chiến lũy che chở vì có ngực của binh sĩ chúng tôi thay thế, nghĩa là sẵn sàng đưa ngực để chống xâm lăng. Đáng khen thay sức mạnh của quân đội Spartiates, lòng trung thành của dân đối với quê hương. Không cần vách, có mắt của dân, có tay của dân, có ngực của dân đủ giữ thành.

Xây thành đắp lũy cho cao mà lòng dân không yêu nước cũng vô ích.

Năm 1939 nước Pháp đã thua nước Đức cho dù Pháp có xây chiến lũy Maginot, đã tin cậy nơi chiến lũy để ngăn chặn quân Đức. Quân Đức đã tràn qua chiến lũy Maginot cách dễ dàng.

Tinh thần cần hơn.

Thánh Vincent de Paul đã lập dòng nữ tử bác ái nói cùng chị em: Nhà dòng không cần vách tường vì luật chính là vách tường. Vách cho cao cũng nhảy qua, kín bao nhiêu cũng lọt nếu không có tinh thần.

Thánh Vịnh 126 có viêt:

Ví như Chúa chẳng xây nhà,

thợ nề vất vả cũng là uổng công. *

Thành kia mà Chúa không phòng giữ,

uổng công người trấn thủ canh đêm.

 

Bạn có thức khuya hay dậy sớm,

khó nhọc làm ăn cũng hoài công. *

Còn kẻ được Chúa thương dầu có ngủ,

Người vẫn ban cho đủ tiêu dùng.