Người mẹ

969

Geoger Washington, một trong những nhà anh hùng của nền độc lập Hoa kỳ, thường được đề cao như một người con chí hiếu đối với mẹ mình.

Sau những trận chiến cam go nhất, giữa những công việc nặng nề của một nguyên thủ quốc gia, ông thường về nhà thăm viếng và trò chuyện lâu giờ với người mẹ già .

Một hôm, ngạc nhiên về sự gắn bó của ông đối với mình, mẹ đã đặt câu hỏi như sau:

– Tại sao con lại chịu mất hằng giờ như vậy để ngồi bên cạnh mẹ?  .

Vị Tổng thống vĩ đại của nước Mỹ đã trả lời như sau:

– Thưa mẹ, ngồi bên cạnh mẹ để lắng nghe mẹ nói  không phải là một việc mất giờ. Bởi vì, sự bình thản và lòng tốt của mẹ dạy con còn muốn tiếp tục sống cho xứng đáng hơn ?

Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ (Hc 3,3-7).