Người ăn xin

2151

Người ta kể rằng: Thánh Alexu đã trốn khỏi ngôi nhà tráng lệ của cha mẹ đi sống một cuộc đời nghèo khó. Sau 17 năm, người trở lại cố hương không một ai nhìn nhận được Người.

Người ăn xin… và đến xin trọ ở một gia đình sang trọng. Người ta chỉ cho một xó nhỏ dưới cầu thang. Ở đó trường trải 17 năm, chịu dụng tất cả sự khinh khi rẻ rúng nhất là của bọn gia nhân trong nhà.

Rồi một ngày người chết. Và cho đến ngày đó ông bà chủ nhà mới nhận được người ăn mày kia là Alexu, con yêu quí của mình. Ôi ! đau đớn biết bao, tiếc thương đến tan nát cõi lòng, khi hai ông bà nhìn con yêu quí của mình dưới tấm áo tả tơi của người ăn xin kia.

Nhiều người công giáo cũng thế, Thiên Chúa đối với họ chỉ là một người nghèo khổ sống vất vưởng dưới cầu thang. Không ! Họ không đuổi Chúa ra khỏi cửa. Họ vẫn dành cho Chúa một chỗ trong đời sống. Những chỗ nào vậy ? Họ có tốt lắm cũng chỉ bôi bác được vài kinh sáng, “xem” được một lễ ngày Chúa nhật và chỉ có thế !

Chúa Giêsu mong mỏi nhiều hơn thế, bạn ơi ! Và Chúa đáng được nhiều hơn thế nữa. Chúa có quyền trên tất cả cuộc sống của bạn. Chúa đòi bạn phải làm tất cả vì yêu mến Chúa, từ ý nghĩ, ước muốn, đến cảm xúc, hành động trong cuộc sống hàng ngày.

Con phải yêu mến Chúa, là Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn con và yêu thương đồng lọai con như chính mình.

Bạn cố mà nhận ra Chúa trong mỗi hoàn cảnh sống của bạn và trong mọi người chung quanh bạn kẻo rồi phải hối tiếc đến tan nát cõi lòng khi không còn thời gian thuận tiện.