Nếu không có Thượng Đế

1179

Trong một cuộc mít tinh tại Nga, một diễn giả theo chủ nghĩa duy vật vô thần đã thao thao diễn thuyết cho rằng không có Thiên Chúa, sự sống tự nhiên mà có và phát triển bằng cách “tuyển chọn” và “đào thải” tự nhiên. Trong cuộc chiến đấu sinh tồn này, sinh vật nào mau và mạnh thì thắng, còn những sinh vật nào chậm và yếu thì sẽ bị tiêu diệt.

Thình lình một tín hữu Cộng Giáo nêu lên câu hỏi:

– Nếu vây, thì tại sao con cừu không bị tuyệt diệt mà vẫn sống còn cho dến bây giờ? Tại sao chó sói không diệt hết được chúng? Chó sói có thể sinh một lúc năm sáu sói con, trong khi cừu chỉ có thể sinh từng con một. Sói lại có răng nhọn,  móng vuốt, có sức mạnh và nhanh nhẹn, còn cừu thì không có gì hết để tự vệ. Vây tại sao cừu vẫn sống còn? .

Diễn giả bị hỏi bất ngờ, lúng túng không biết phải trả lời làm sao, thì người kia vừa hỏi vừa giải thích:

-Vậy xin hỏi: Ai đã bảo vệ những con cừu yếu ớt này? Con người có thể giải thích nhiều sự kiện mà không cần gì đến Thượng Đế, nhưng loài cừu  không thể sống nếu không có Thượng đế. Và nếu không có Thượng Đế, thì những con chiên đáng thương của Chúa Giêsu càng khó sống hơn nữa kể từ khi Hội Thánh của Ngài được thiết lập trên thế giới này và luôn bị ngược đãi tàn bạo.