Không tin

1197

Hôm ấy trên con tầu lênh đênh giữa biển, hành khách truyện vãn với nhau, trong đó có bàn về Thiên Chúa. Trong số những người có mặt, có một vị vô thần. Ông này tìm mọi lẽ bác bỏ Thiên Chúa. Lời ông nói, lý ông đưa ra khá mạnh, khiến một số thính giả xiêu lòng. Câu truyện đương hăng say thì thình lình có cơn  bão lớn khiến con tầu muốn đắm

Người ta thấy mất ông vô thần. Họ bảo nhau đi kiếm thì thấy ông đương quỳ cầu nguyện trong phòng rửa mặt.

Một người hỏi khích ông :

– Ông cầu nguyện với ai ? Ông là người vô thần cơ mà ?

Ông khiêm nhường đáp :

– Người ta chỉ vô thần khi bình an thôi.

Đức Giêsu phục sinh hiện ra trước tiên cho bà Maria Mácđala. Bà đi báo tin Thầy sống lại cho những môn đệ đang buồn bã khóc lóc, nhưng họ không tin. Lần thứ hai, Đức Giêsu tỏ mình cho hai môn đệ khi họ trên đường về quê. Khi hai ông này báo tin cho những môn đệ khác, thì họ cũng không tin. Lần thứ ba, Đức Giêsu đích thân tỏ mình cho nhóm Mười Một. Ngài khiển trách họ về tội không tin những kẻ đã thấy Ngài phục sinh. Mc 16, 9-15