Khỉ và cá

1458

Một con khỉ bắt được một con cá đang bơi dưới nước. Khỉ thấy cá còn nhỏ nên không thèm ăn, nó đặt con cá nhỏ lên một cành cây và nói: “Tớ không làm hại đằng ấy đâu. Tớ cứu cho đằng ấy khỏi bị chết đuối đấy nhá!”

Chúng ta hãy coi chừng những cách giúp đỡ của chúng ta!