Vâng phục bề ngoài

812

Bề ngoài, người ta có thể nhìn thấy chúng ta đang thực hiện một mệnh lệnh nào đó, nhưng bề trong, có thể đang xảy ra một điều ngược lại. Một lời “xin vâng” bề ngoài với Thiên Chúa chưa chắc đã phản ảnh đúng những gì đang diễn ra trong tâm hồn chúng ta.

Một đứa bé gái sai lỗi và bị mẹ phạt. Bà bắt con phải ngồi vào xó nhà để chờ bố nó trở về, và khi ấy, hai ông bà sẽ cùng nhau thảo luận để đưa ra hình phạt thích đáng.

Đứa bé gái đi đến xó nhà, nhưng đứng, chứ không ngồi, vùng vằng như nổi loạn. Bà mẹ nghiêm giọng la rầy đứa trẻ mới chịu ngồi xuống.

Khi ông bố trở về, ông nhìn thấy con gái trong góc nhà và hỏi nó đang làm gì ở đó. Đứa trẻ đáp: “Bề ngoài con đang ngồi, nhưng trong lòng con vẫn đang đứng.”