Lầm lẫn

1333

Trên một quãng đường quê thật hẹp, một phụ nữ lái xe đến một khúc quanh gấp khúc như cây kim băng. Bà ta hơi lấn sang phía đường bên kia khiến cho người đàn ông đang chạy ngược chiều phải vội vàng bẻ quặt tay lái thật gấp để tránh tai nạn.

Đang tức giận, người đàn ông còn thấy người phụ nữ chạy qua còn quay lại la lớn: “Heo!” Ông ta gán ngay cho người đàn bà kia là đồ ngu xuẩn nên chửi luôn: “Lừa cái nhà mày!”

Nào ngờ, khi vừa qua khỏi khúc quanh, ông ta đã tông vào một con heo lớn chưa từng thấy.

Tất cả chúng ta đều biết có những người dễ dàng bị tổn thương vì một lời nói hoặc một nhận định vô tình nào đó, mặc dù người khác không chủ tâm xúc phạm đến họ.