Kết hợp

1088

* Hoà bình nhờ chiến thắng, chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm hồn, phải tranh đấu liên lỉ. (ĐHV 80)

* Trên đời không gì quí bằng ơn thánh. Đã khởi sự thiên đàng trong lòng ngay từ trần gian. (ĐHV 93)

Lòng mến phải tuyệt đối! Chúa dạy: “Không ai làm tôi hai chủ” Con làm tôi mấy chủ? (ĐHV 97)

Bà Marthe Ro bin là một trong những người được in 5 dấu thánh. Bà sống trong thế hệ của chúng ta, đôi mắt đã mù loà, thân xác đau đớn, co quắp, thông phần vào sự thương khó của Chúa Giêsu liên lỉ.

* Trên ba mươi năm nay, bà không ăn uống gì, chỉ sống bằng Mình Thánh Chúa. Khi Linh mục trao Mình Thánh Chúa cho bà thì có cảm tưởng y như Mình Thánh bay tử tay mình vào thẳng miệng bà thực sự. Bà âm thầm sống trong một căn nhà nho nhỏ, có cha linh hướng săn sóc; đi đâu thì cha khóa cửa lại, vì bà chẳng cần ăn uống gì hết.

Tuy mắt đã mù, không đọc sách báo cũng chẳng nghe đài phát thanh, nhưng mỗi lần có ai xin bà cầu nguyện về một việc gì, thì bà trả lời như thể đang nghe thấy tất cả những tin tức cuối cùng và mới mẻ nhất về nơi chốn, diễn tiến của sự việc vì ra xảy ra.

Trong cảnh âm thầm lặng lẽ ấy nhiều ngôi nhà tĩnh tâm đã mọc lên. Nhiều tâm hồn nhờ khung cảnh và bầu khí thánh thiện quanh bà đã thay đổi được cả cuộc sống.