Xây dựng hòa bình

1250

Người ta kể về sáng kiến độc đáo của một nông dân như sau:

Ngày nào người nông dân cũng phải khàn cả tiếng để đuổi đám gà của những người hàng xóm, chúng cứ chui qua hàng rào và bới nát cả vườn tược của ông. Người nông dân đã xin những người láng giềng vui lòng nhốt gà lại; thế nhưng không ai thèm chú ý đến lời yêu cầu của ông. Đám gà cứ thản nhiên chui qua hàng rào và phá nát hoa màu của ông ta.

Là một con người ưa chuộng hòa bình, người nông dân không muốn ăn miếng trả miếng. Ông liền nghĩ ra một giải pháp độc đáo: ông đi mua một ít trứng gà, cho vào trong giỏ và cứ vài ngày lại mang sang cho những người láng giềng và giải thích rằng đó là trứng mà đám gà của họ đã đẻ trong vườn của ông. Ông làm như thế liên tiếp ba lần và quả thật kết quả đã diễn ra nhanh chóng. Chỉ trong một tuần lễ người láng giềng nào cũng rào dậu cẩn thận để giữ không cho gà của mình sang đẻ bên nhà bác nông dân nữa. Chỉ mất một ít trứng gà mà người nông dân đã tránh được những tranh chấp vô ích có thể làm sứt mẻ tình hàng xóm.

Ngày 13 tháng 05 năm 1917, Đức Mẹ nói với ba trẻ ở Fatima rằng: “Hãy ăn năn đền tội, cải thiện đời sống. Hãy lần chuỗi Mân Côi hằng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh(…) Nếu các con thi hành các điều ta phán dạy thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình”.