Báu vật

1414

Ngày 10 tháng 3 năm 1615, tại Giasgow bên Tô-Cách-Lan, một vị thừa sai lừng đanh là cha Ogimie bước lên máy chém vì tội rao giảng Phúc âm.

Trong giây phút cuối đời, đứng trên đoạn đầu đài thấy hàng ngàn người đứng coi, muốn để lại cho họ một kỷ niệm và một bảo đảm đức tin, vị tử đạo lấy ra vật cuối cùng còn lại trong mình. Đó là một cỗ tràng hạt. …Ngài cố sức ném tràng chuỗi vào giữa biển người : Tràng chuỗi đã rơi trúng một ông hoàng xứ Hungary đang trên đường chu du học hỏi tình cờ ghé qua Giasgow.

Chuỗi tràng hạt này đã bám riết ông khắp nơi, mãi đến ngày ông quyết định từ bỏ giáo phái Camin để quay trở lại Công giáo.

Ngày 13 tháng năm 1917, Đức Mẹ mặc áo trắng chói ngời xinh đẹp, sáng hơn mặt trời, hiện ra với ba trẻ. Đức Mẹ yêu cầu các em lần hạt Mân Côi hằng ngày rằng: “Hãy lần hạt Mân Côi hằng ngày để cầu nguyện cho nền hòa bình thế giới và chiến tranh sớm kết thúc!”