Kẻ giết cha

1115

Thánh Liguorio thuật lại chuyện sau: Chàng thanh niên kia đã giết bố. Hối hận, chàng đi lang thang khắp nơi. Một hôm vào nhà thờ, nghe cha giảng về lòng thương xót Chúa, chàng quyết định đi xưng tội.

Khi đã nghe mấy tội ghê gớm đó, cha giải tội bảo anh đến chỗ bàn thờ Đức Mẹ Bảy Sự  và xin Người giúp ăn năn. Chàng vâng lời và vừa bắt đầu quì xuống, chàng đau đớn và buồn sầu quá, liền ngã gục trước bàn thờ.

Hôm sau, trước khi làm lễ, cha xứ xin bổn đạo cầu nguyện cho linh hồn người mới qua đời,thì có một con chim câu trắng bay đến, bỏ rơi xuống trước chân cha một mảnh giấy. Trước sự lạ lùng đó, cha cúi xuống và mở ra coi, thấy có mấy dòng sau này:

Linh hồn kẻ qua đời đã được lên thiên đàng ngay lúc lìa khỏi xác. Còn phần cha, hãy cứ giảng nhiều về lòng thương xót của Chúa đối với loài người.

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !” 40 Nhưng tên kia mắng nó : “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !” 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !” 43 Và Người nói với anh ta : “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Lc 23,39-43.