Bánh xe quay

1908

Trong một trận thủy chiến, vua nước Pháp bắt sống được ông vua dân Algériens, đem về giam. Mặc dầu được trọng đãi, trong hai năm người ta không hề thấy ông vua đó nhích mép cười bao giờ.

Nhưng một hôm, đứng trong cửa sổ trông ra, thấy một chiếc xe đang chạy, hai bánh xe quay đều và nhanh, tự nhiên ông vui cười hớn hở. Pháp hoàng cho đòi ông lên và hỏi có gì khác thường mà hôm nay ông cười vui vẻ thế. Tù nhân trả lời rằng:

Nhìn chiếc xe ngựa vừa đi qua tôi cảm thấy tràn trề yên ủi và vui mừng. Tôi nhận thấy hai bánh xe liên lỉ quay đều, phần phía trên lần lượt xuống phía dưới, phần dưới lần luợt lên phía trên, phần ở trên không ở trên mãi và phần ở dưới không ở dưới mãi. Nhân đấy, tôi nghĩ đến số phận con người ta: lên voi xuống chó, khi vinh lúc nhục, và không ngôi báu nào bền vững. Hôm nay tôi là tù của ông, trong biết đâu có ngày số phận thay đổi, tôi sẽ không là tù, là phần phía dưới nữa, mà có thể là phần phía trên của bánh xe.

Ông không dám nói hết, nhưng để là một cách ông bảo cho vua nước Pháp biết: bây giờ vua ấy là phần bánh xe ở trên, nhưng sẽ có một ngày cái phần ở trên đó sẽ phải xuống dưới, cho nên đừng cầm chắc rằng mình sẽ nắm cái phần ở trên mãi mãi. Nhiều ngai vàng đã sup đổ cơ mà.

Pháp hoàng thấy ông nói thế liền phóng thích ông.

Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Mt 20, 1-16a