Thứ Năm, Tháng Ba 23, 2023
Google search engine
HomeGLTNGiáo lý Thêm Sức - Bài 12

Giáo lý Thêm Sức – Bài 12

ĐẶC TÍNH CỦA HỘI THÁNH

“Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18)

  1. H. Hội thánh Công giáo có những đặc tính nào ? (GLCG.119)
  2. Hội thánh Công giáo có bốn đặc tính này là Duy Nhất, Thánh Thiện, Công Giáo và Tông Truyền.
  3. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là duy nhất ? (GLCG.120)
  4. Vì Chúa Ki-tô chỉ thiết lập một Hội thánh và Hội thánh chỉ có một Chúa, chỉ tuyên xưng một Đức tin, sinh ra từ một Phép Rửa, làm thành một thân thể, được sống nhờ một Thần Khí và hướng về một niềm hy vọng.
  5. H. Vì  sao ta tuyên xưng Hội thánh là thánh thiện ?  (GLCG.122)
  6. Hội thánh là thánh thiện vì:

– Một là bắt  nguồn  từ  Thiên  Chúa, Đấng Chí Thánh.

– Hai là được  Chúa  Ki-tô  thánh  hoá bằng Lời Chúa và các Bí tích.

– Ba là được Chúa  Thánh  Thần  làm cho sống động và phát sinh nhiều hoa trái thánh thiện.

  1. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Công giáo ?   (GLCG.124)
  2. Hội thánh là Công giáo vì:

– Một  là  toàn  bộ  chân  lý  đức  tin đã được ủy thác cho Hội thánh gìn giữ và loan truyền.

– Hai là nhờ sự hiện diện của Chúa Ki-tô, Hội thánh mang trong mình đầy đủ các phương tiện cứu độ.

– Ba là Hội thánh được sai đến với mọi dân tộc thuộc mọi thời đại.

  1. H. Vì sao ta tuyên xưng Hội thánh là Tông truyền ?     (GLCG.127)
  2. Hội thánh là Tông truyền vì :

– Một là Hội thánh được xây trên nền tảng các Tông đồ.

– Hai  là  Hội  thánh  gìn  giữ  và  lưu truyền giáo huấn của các Tông đồ.

– Ba là Hội thánh vẫn tiếp tục được giáo huấn, thánh hóa và hướng dẫn bởi các Tông đồ, nhờ các Đấng kế vị là các Giám mục, cho đến ngày Chúa Ki-tô lại đến.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Phản hồi gần đây