Điều Giáo xứ cần

887

Một chiều đông lạnh lẽo, triết gia Thomas Caĩyle đang ngồi trước lò sưởi trong phòng khách. Cửa mở, cha xứ mới của giáo xứ bước vào. Sau mấy câu xã giao, cha xứ hỏi:

– Theo ngài, lúc này giáo xứ mình cần cái gì nhất?

Không chút ngập ngừng, triết gia đáp ngay:

– Cái mà giáo xứ cần nhất lúc này, đó là người ta nhận biết một Thiên Chúa không phải chỉ trong lý thuyết.