Cưa bớt thập giá

2675

Một đoàn người vác thập giá của mình, bước đi cực nhọc dưới sức nặng của cây thánh giá đè trên vai. Có một người vác một cây thập giá khá dài không chịu được, ông cưa bớt đi một khúc.  

Sau cuộc hành trình gian truân, đoàn người đến trước một vực thẳm. Tại đây không có một cây cầu nào để sang bên kia, là nơi được sống cạnh Chúa, và hưởng niềm vui muôn đời. Sau một lúc do dự không ai bảo ai, mỗi người đều đặt cây thập giá của mình bắc qua vực thẳm. Lạ lùng thay chúng vừa khít với bề ngang của vực thẳm, chỉ riêng cây thập giá bị cưa bớt cho đỡ nặng là hụt, và người vác nó phải đứng lại bên kia với niềm tuyệt vọng.

Lời mời gọi của Chúa Giêsu “Nếu ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9,23) Thánh Tông đồ Phaolô nói: “Lời giảng thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ đang hư đi, còn đối với chúng ta, những người đang ở trên đường cứu thoát, lại là quyền năng của Thiên Chúa”(1Co 1,18).