Có mới nới cũ

1085

Đức Hồng Y Lavigerie bỏ điạ phận Nancy mà lãnh đạo địa phận Alger và làm Tổng Giám mục. Ngài gừi thư cho hàng giáo sĩ địa phận mới: Có một số đông giáo sĩ thuộc địa phận Nancy, chỗ cũ của tôi, đã xin đi theo tôi giúp địa phận Alger của các cha, song tôi đã từ chối hết vì tôi có ý tỏ ra trước mặt mọi người là những người đã có công đầu tiên và lâu dài trong việc vun trồng địa phận nhà.

Đức Hồng Y Lavigerie lúc làm Giám mục vì còn trẻ và có trí thông minh, đã có làm nhiều việc đáng trách, song trong việc này Ngài đáng khen.

Có nhiều vị mục tử đi tới đâu kéo bè kéo phái của mình đến để giúp đỡ, làm như những trong nới mới của mình từ trước đến giờ không biết làm việc gì hết, phải cậy trông người ngoài đến giúp, và đã thất bại vì người cũ không công tác với trách nhiệm, người mới thì mù tịt.

Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’ “.

Thỏa hiệp vốn là cơn cám dỗ triền miên trong cuộc sống đạo của chúng ta: Muốn làm môn đệ Chúa Kitô, nhưng lại đeo đuổi những gì nghịch với Tin Mừng; đi theo Chúa Kitô, nhưng lại không muốn sống theo giáo huấn của Ngài; muốn là thành phần của Giáo Hội, nhưng lại chống báng Giáo Hội. Thỏa hiệp để được cả đạo lẫn đời như thế cũng chỉ là đánh mất bản thân mà thôi. Lời sách Khải huyền đáng được chúng ta suy nghĩ: Thà ngươi nguội lạnh hay nóng hẳn đi; nhưng vì ngươi hâm hâm chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta mửa ngươi ra khỏi miệng.