Chứng nhân

1156

Myra làm việc nhiều năm tại một doanh nghiệp lớn ở thành phố. Mọi đồng nghiệp vẫn kháo láo nhiều chuyện về Myra, nhưng ai cũng đồng ý với nhau ở điểm này: Myra là một con người khó ưa, chơi không dô. Chẳng ai có thể tìm được cách gì để tiếp cận với con người ấy. Cô ta nghoảnh mặt làm ngơ với tất cả những ai muốn kết thân. Myra là một con người cô độc, một con người thực sự ưa không nổi. Vì vậy, mỗi khi có một nhân viên mới được tuyển dụng vào làm trong cơ quan, bao giờ họ cũng được cảnh báo: “Nhớ tránh xa cô ả Myra đấy nhé!”

Tình trạng này kéo dài suốt nhiều năm trời cho đến khi một nhân viên mới, có tên là Margaret, được tuyển dụng vào công sở. Bất chấp những cảnh báo thân tình, Margaret vẫn cố gắng cho Myra biết giờ đây trong công sở đã có một người thực sự quan tâm đến cô.

Thật lạ lùng, những biểu hiện thân ái khởi đầu kia cuối cùng đã có kết quả. Myra đã thoát ra khỏi cái vỏ bọc của riêng mình. Cô ta trở nên cởi mở hơn, thậm chí còn kết giao với một hai người bạn khác nữa.

Thế rồi, vào một buổi sáng kia, toàn thể nhân viên của công sở lặng người đi khi nghe tin Margaret đã đột ngột qua đời vào đêm hôm trước. Khi nghe tin, Myra òa lên khóc mãi không nguôi, “Margaret chính là Chúa Kitô độc nhất mà tôi đã từng biết; cô ấy chính là Chúa Kitô độc nhất mà tôi đã từng biết.”

Chẳng có gì ngạc nhiên khi nghe có người liên kết một hành vi yêu thương và cảm thông như thế với Chúa Kitô và các môn đệ của Người. Nói cho cùng, Kitô Giáo không phải chỉ là một cách suy nghĩ, mà còn là một con đường để sống.