Nét độc đáo của Tiếng Việt

1117

ngôn từ của Việt ngữ

Bắc bảo kỳ, Nam kêu cọ – gọi là “kỳ cọ”. Bắc gọi lọ, Nam kêu chai.

Bắc mang thai, Nam có chửa. Nam xẻ nửa, Bắc bổ đôi.

Ôi! Bắc quở gầy, Nam than ốm. Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh.

Bắc định đến muộn, Nam liền la trễ. Nam mần sơ sơ, Bắc nàm nấy nệ (làm lấy lệ).

Bắc lệ tuôn trào, Nam chảy nước mắt. Nam bắc vạc tre, Bắc kê lều chõng.

Bắc nói trổng Thế Thôi , Nam bâng quơ “vậy đó”. Bắc đan cái rọ, Nam làm giỏ tre.

Nam không nghe nói dai, Bắc chẳng mê lải nhải. Nam cãi bai bải, Bắc lý Sự ào ào.

Bắc vào ô-tô, Nam vô xế hộp. Hồi hộp Bắc hãm phanh, trợn tròng Nam đạp thắng.

Khi nắng Nam mở dù, lúc mưa Bắc xoè ô. Điên rồ Nam đi trốn, nguy khốn Bắc lánh mặt.

Chưa chắc Nam nhắc “từ từ”, Bắc khuyên “gượm đã”. Bắc là quá dại, Nam thì ngu ghê.

Nam la “sợ ghê”, Bắc nói “hãi quá”. Nam thưa Tía Má, Bắc bẩm Thầy U.

Nam nhủ “ưng ghê”, Bắc mê “hài lòng”. Nam chối lòng vòng, Bắc bảo dối quanh.

Mau mau Nam bẻ Bắp, hấp tấp Bắc vặt Ngô. Bắc thích cứ vồ, Nam ưng liền chụp.

Nam rờ Bông Bụp, Bắc vuốt Tường Vi. Nam nói “mày đi!”, Bắc hô “cút xéo”.

Bắc bảo “cứ véo!”, Nam nói “ngắt đi”. Bắc gửi phong bì, bao thơ Nam gói.

Nam kêu “muốn ói”, Bắc bảo “buồn nôn”. Bắc gọi tiền đồn, Nam kêu chòi gác.

Bắc bảo “khoác lác”, Nam nói “xạo ke”. Mưa đến Nam che, gió ngang Bắc chắn.

Bắc khen giỏi mắng, Nam nói chửi hay. Bắc nấu thịt cầy, Nam thui thịt chó.

Bắc vén búi tó, Nam bới tóc lên. Anh Cả Bắc quên, anh Hai Nam lú.

Nam “ăn đi chú”, Bắc “mời anh xơi!”. Bắc mới tập bơi, Nam thời đi lội.

Bắc đi phó hội, Nam tới chia vui. Thui thủi Bắc kéo xe lôi, mình ên xích lô Nam đạp.

Nam thời mập mạp, Bắc cho là béo. Khi Nam khen béo, Bắc bảo là ngậy.

Bắc quậy “sướng phê”, Nam rên “đã quá”. Bắc khoái đi phà, Nam thường qua bắc.

Bắc nhắc môi giới, Nam liền giới thiệu. Nam ít khi điệu, Bắc hay làm dáng.

Tán mà không thật, Bắc bảo là điêu. Giỡn hớt hơi nhiều, Nam kêu là xạo.

Bắc nạo bằng gươm, Nam thọt bằng kiếm. Nam mê phiếm, Bắc thích đùa.

Bắc vua Bia Bọt, Nam chúa La-de. Bắc khoe “bùi bùi lạc rang”, Nam cười “thơm thơm đậu phọng”.

Bắc xơi quả na vướng họng, Nam ăn mãng cầu mắc cổ. Khi khổ Nam tròm trèm ăn vụng, Bắc len lén ăn vèn.

Nam toe toét “hổng chịu đèn”, Bắc vặn mình “em chả”. Bắc giấm chua “cái ả”, Nam bặm trợn “con kia”.

Nam mỉa “tên cà chua”, Bắc rủa “đồ phải gió”. Nam nhậu nhẹt thịt chó, Bắc đánh chén cầy tơ.

Bắc vờ vịt lá mơ, Nam thẳng thừng lá thúi địt. Khi thấm Nam xách thùng, còn Bắc lại bê sô.

Nam bỏ trong rương, Bắc tuôn vào hòm. Nam lết vô hòm, Bắc mặc áo quan.

Bắc xuýt xoa “ Cái Lan xinh cực!”, Nam trầm trồ: “Con Lan đẹp hết chê!”

Phủ phê Bắc trùm chăn, no đủ Nam đắp mền. Tình Nam, duyên Bắc, có thế mới bền mới lâu.

Có phải như thế không nhỉ?

(lượm được)