Giảng về ai ?

834

Tại Thụy Điển có một ngôi thánh đường cổ xưa rất nổi tiếng, xét trên nhiều nguyên nhân lịch sử, nhưng điều gây chú ý nhiều nhất đối với các khách tham quan là bức tượng chuộc tội rất sống động đặt ở phía cuối thánh đường.

Bức tượng ấy được treo đối diện với giảng đài, vị giảng thuyết có thể nhìn thấy một cách dễ dàng. Nếu được hỏi vì sao bức tượng lại được treo ở đàng cuối, thay vì phía đầu thánh đường cho mọi người có thể nhìn thấy, hướng dẫn viên sẽ kể lại câu truyện sau đây.

Một Chúa Nhật nọ, vua Charles XII bất chợt đến viếng ngôi thánh đường này. Khi nhìn thấy đức vua bước vào, vị giảng thuyết đã kịp thời gác bài giảng của mình lại để lớn tiếng tán dương các nhân đức của nhà vua và những phúc lợi nhà vua đã thực hiện cho toàn dân.

Vài ngày sau, nhà vua đã gửi tặng thánh đường này bức tượng chuộc tội, cùng với một bức thư. Trong bức thư, nhà vua truyền phải treo bức tượng ở phía cuối nhà thờ, đối diện với tòa giảng, để từ đó về sau, bất kỳ ai bước lên bục giảng sẽ được nhắc nhở cho biết họ phải giảng về Đấng nào.

Chúng ta cứ phải nói đi nói lại rằng Kitô Giáo là một tôn giáo hướng về một ngôi vị, đó là Đức Giêsu Kitô.

Nhà thờ để ca tụng Thiên Chúa Nhân lành, hay để tôn vinh lẫn nhau với những tiếng vỗ tay ?

Chẳng còn nơi nào tốt đẹp hơn là nhà thờ, đụng một tí là vỗ tay, tôn phù nhau…và cuối cùng người ta lấy Thiên Chúa làm bảo đảm cho thành công vinh quang của họ !