Châu chấu và con kiến

1410

Vào một ngày mùa hè, trong một cánh đồng có một con châu chấu đang nhảy, la hát thoả thích. Một chú kiến đi ngang qua, khệ nệ kéo một hạt lúa về tổ.

– Tại sao không đến đây ca hát trò chuyện với tôi, thay vì lao lực khổ sở cả ngày thế? Châu chấu nói.

– Tôi bận dự trữ lương thực cho mùa Đông, kiến đáp. Và tôi khuyên anh cũng hãy làm như thế.

– Tại sao lo lắng cho mùa đông? Châu chấu nói, hiện giờ chúng tôi còn đầy thức ăn.

Nhưng kiến ta tiếp tục công việc nặng nhọc. Khi mùa đông đến, châu chấu không có thức ăn và sắp chết vì đói. Trong lúc đó, nó thấy đàn kiến hằng ngày phân phát cho nhau những hạt lúa lấy từ kho dự trữ trong mùa hè. Châu chấu mới biết rằng:

Tốt hơn hết là chuẩn bị cho những ngày cần thiết.”

Sưu tầm

“Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.” (Mt 6:33)

Tất cả Tin mừng là một cuộc cách mạng. Không có lời nào của Đức Kitô giống như lời người phàm. Bạn hãy lắng nghe lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia (những điều cần thiết cho cuộc sống) Người sẽ thêm cho.”

Thường thường người ta lo tìm cái cần thiết để bảo đảm cho cuộc sống của mình trước tiên. Có lẽ đối với Bạn cũng thế. Ở đây Đức Giêsu đặt Bạn trước cái nhìn của Người và hiến cho Bạn cách hành động của Người. Người đòi Bạn một cách sử sự hoàn toàn khác với thường tình, và không chỉ giữ một lần mà mãi mãi. Đó là: trước tiên hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.

Khi hướng tất cả con người mình về Thiên Chúa, và làm mọi sự để Người ngự trị (nghĩa là để Người điều hành cuộc sống của Bạn theo lề luật của Người) nơi Bạn và nơi những người khác, thì Chúa Cha sẽ ban cho Bạn những điều Bạn cần mỗi ngày.

Trái lại nếu lo lắng về mình trước tiên, thì Bạn sẽ đi đến chỗ chỉ lo những điều ở trần gian này và trở thành nạn nhân của chúng. Bạn sẽ đi đến  chỗ nhìn những của cải đời này như vấn đề thực sự là “của mình”, như “mục đích” cho tất cả mọi nỗ lực của mình. Và Bạn sẽ bị cám dỗ nặng nề là chỉ dựa trên sức riêng mình và không cần gì đến Thiên Chúa nữa.

Đức Giêsu đảo ngược tình trạng đó. Nếu trước hết bận tâm của Bạn là Thiên Chúa, là sống cho Người, thì mọi sự khác sẽ không trở thành vấn đề chính yếu cho cuộc sống của Bạn, mà sẽ được “thêm vào” hoặc “thêm lên”.

Đó có phải là hão huyền không? Có phải là lời không thể thi hành đối với Bạn là người tân tiến, hiện đại, trong một thế giới công nghiệp, nơi người ta cạnh tranh nhau và thường bị khủng hoảng kinh tế không? Tôi chỉ cần nhắc lại cho Bạn là khi Đức Giêsu nói lên những lời này, những khó khăn cụ thể về sự sống còn đối với người dân ở Ga-li-lê lúc đó không nhỏ gì.

Đó không phải là vấn đề hão huyền hay không, Đức Giêsu đặt Bạn đứng trước việc xếp đặt cơ bản cho cuộc sống của Bạn: đó là sống cho mình hoặc sống cho Thiên Chúa.

Nhưng bây giờ ta hãy tìm hiểu rõ lời này: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.”

Đức Giêsu không khuyên Bạn trở nên bất động, tiêu cực đối với những gì ở đời này, đối sử vô trách nhiệm hay làm việc hời hợt.

Đức Giêsu muốn thay đổi mối “bận tâm” thành “hành động”, bằng cách cất đi sự lo lắng, sợ hãi, bất an của Bạn.

Thực thế Người dạy: “hãy tìm kiếm ‘trước hết’ Nước Chúa…”

“Trước hết” có nghĩa là “trên hết mọi sự”. Việc tìm kiếm Nước Thiên Chúa được đặt vào chỗ nhất và không bỏ ngoài việc người Kitô cũng phải lo cho những nhu cầu của cuộc sống mình nữa.

Tiếp  đến, “Hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” có nghĩa là đối sử theo những đòi hỏi của Thiên Chúa đã được Đức Giêsu cho ta thấy trong Tin mừng của Người.

Chỉ khi nào tìm kiếm Nước Thiên Chúa, người Kitô mới cảm nghiệm được quyền năng kỳ diệu của Chúa Cha làm cho mình.