Chẳng cần xét mình

1331

Trong lúc cha con nói chuyện, một người bổn đạo nói với Cha sở của mình:

– Khi đi xưng tội, con không cần ngồi lâu ở nhà thờ để xét mình. 

– Sao thế, vậy anh làm thế nào để nhớ được mọi tội đã phạm?

 – Con chỉ cần nói chọc vợ con một câu thì nàng sẽ nổi sùng lên và đọc cho con nghe một lô các thứ tội cả những tội con không phạm. Con chỉ việc lắng nghe, tội nào có thì nhớ ngay, tội nào không thì loại ra. Thế là xong công việc, vùa mau lại vừa đúng sự thật nữa.