Chân lý

1585

Chân lý giống như không khí con người hít thở để lớn lên. Abbé Evely.

Không khí mà ta hít thở được trong sách vở, báo chí, xinê, truyền hình, thường chẳng ra gì, vì nó chứa đựng nhiều sai lầm, dối trá, dơ bẩn; người đọc và thính giả đều thiếu chất bổ dưỡng nên không lớn lên được và không đào luyện được nhân cách. Không khí trong lành chỉ có ở đỉnh cao, không bị ô nhiễm khí độc. Chân lý cũng đem lại sức sống và ánh sáng cho trí khôn, trí khôn và trái tim người nào yêu mến chân lý và tìm cách tăng triển trong chân lý. Tôi sẽ đi nghỉ ở những chỗ nào? Thở thứ không khí nào đây? Những người bạn nào những thời vụ nào đang chờ đón tôi? Tôi có bị đầu độc chăng? Tôi có được lớn lên về phương diện đạo đức không?

Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Ga 14, 1-6

Đối với kitô hữu, theo đạo chính là theo một Con Đường. Con Đường ấy không phải chỉ là một số lễ nghi hay giáo lý phải giữ, cũng không phải là những minh triết khôn ngoan phải theo. Con Đường ấy hiện thân nơi một con người. Theo đạo chính là theo Con Đường mang tên Giêsu, là gắn bó sống chết với Giêsu, chia sẻ sứ mạng của Giêsu, Con Thiên Chúa làm người bằng xương bằng thịt. Đức Giêsu không chỉ là người dẫn đường. Chính Ngài là Đường, là Đạo. Hơn thế nữa, Ngài là Con Đường duy nhất dẫn ta đến với Chúa Cha. “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Phải qua Con Đường Giêsu chúng ta mới vào được thế giới của Thiên Chúa, bởi lẽ chỉ Đấng từ trời xuống mới có thể đưa chúng ta lên trời. Ngày nay người ta nói đến nhiều con đường khác để được cứu độ. Nhưng con đường nào cũng phải đi qua Con Đường Giêsu. Nơi Con Đường này chúng ta gặp được Sự Thật trọn vẹn về Thiên Chúa.  Nơi đây chúng ta gặp được Sự Sống viên mãn của chính Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con ao ước con và người khác được lành mạnh.