Buông ra

1064

Trong quyển sách mang tựa đề Chiến Thắng Bằng Cách Buông Ra (Winning by Letting Go), tác giả Elizabeth Brenner đã kể lại phương pháp người dân tại Ấn Độ thường sử dụng để bắt khỉ.

Họ đục một cái lỗ vào một cái hộp, và đặt trong đó một hạt đậu thơm phức. Khỉ đi ngang qua, thò tay vào hộp để lấy hạt đậu, nhưng khi ấy, bàn tay của nó đang cầm hạt đậu không thể rút ra được nữa! Chuyện nghe như đùa, nhưng quả thật con khỉ bị bắt chỉ vì không chịu buông tay, không chịu bỏ hạt đậu ra. Để được tự do, thoát khỏi chiếc bẫy, điều thật đơn giản cần phải làm là hãy buông ra.

– “Buông ra và phó mặc Thiên Chúa” là một khẩu hiệu của hội Những Người Nghiện Rượu Vô Danh (Alcoholics Anonymous). Nó có nghĩa là hãy quì gối xuống, suy phục Thiên Chúa, quyết định đừng đùa với Thiên Chúa nữa, và hãy tôn nhận Người là Thiên Chúa.

– Trong cuộc đời của tôi, những phép lạ sẽ xảy ra từ khi tôi biết tránh ra, biết phó thác và tín thác vào Thiên Chúa.