Mượn quần áo

1476

Có một người nọ mượn một bộ quần áo mặc vào, bước ra khỏi cửa thì gặp trời mưa, trượt ngã trên đường, bị thương ở nách và tay. Áo quần cũng bị lấm bẩn. Những người cùng đi vội đỡ anh ta lên, nắn bóp chỗ bị ngã đau ở nách và vai cho anh ta. Anh ta nắm người nhà lại, bảo. 

– Các người chỉ cần lấy nước lại đây cho ta giặt sạch áo quần rồi đi, vết thương ở nách và vai không quan hệ gì.

Có người hỏi:

– Thân thể bị thương khắp, anh còn sá chi đến bộ quần áo?

Anh ta nói:

– Áo quần còn phải trả cho người ta. Nách và vai là của mình, không ai bắt đền cả.

Trong trường hợp nào đi nữa thì thân thể mình vẫn quan trọng hơn cả. Lo cho quần áo mà quên cả thân thể thì đúng là rồ dại!

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác. Mt 23, 27-32