Sáng tạo

1490

Nếu bạn hỏi một người: “phân nửa của 8 là mấy ? “. người ấy trả lời: 0. Phản ứng đầu tiên của bạn là : ” Vô lý”

 Nhưng bạn nghĩ xem. Hình dạng của số 8 được cấu thành bởi hai con số 0 nhỏ – số này chồng khít lên số kia.

Bạn hãy nghĩ xa hơn chút nữa. Nếu cắt dọc số 8, bạn sẽ được số 3  đứng đối diện nhau. Từ cái nhìn dó, phân nửa của 8 sẽ là 3!

Với cái nhìn mới và nhận ra được những khác biệt, chúng ta có thể có những khám phá mới, có thể thay thế những nhận thức cũ bằng những nhận thức mới. Ta có thể liên kết những ý tưởng cũ vào những cách thức mới và mang chúng vào những điều trước đây không có.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái mới, cũ trong kho mình.” Mt 13:52