Cầu cứu

1140

Vấn Đề Sức Mạnh Ý Chí là tựa đề một quyển sách của John Sherril. Trong quyển sách này, tác giả mô tả cuộc phấn đấu của ông chống lại một cơn dám dỗ. Ông không ngừng chống lại, nhưng bao giờ ông cũng thất bại.

Ông đã tìm đến một chuyên gia tâm thần học xin giúp đỡ, nhưng chẳng mấy chốc, việc này hóa ra cũng thành vô dụng. Cuối cùng, ông quì gối và kêu nài Thiên Chúa. Ông nhìn nhận tình trạng yếu đuối của mình và ông không có khả năng làm được những gì ông biết nên làm. Lập tức Thiên Chúa đã đến cứu trợ ông, và cơn cám dỗ tan biến vĩnh viễn.

John Sherril bấy giờ mới nhận ra rằng đúng ra ông đã nên hướng về Thiên Chúa ngay từ đầu, chứ không phải chờ cho đến khi mọi phương thế khác đã thất bại.

– Nếu như tôi có ý chí, Thiên Chúa nhất định sẽ ban sức mạnh.

– Tôi có nhiều cơ hội để vượt thắng và khắc phục các khuyết điểm và yếu đuối nơi con người của tôi cũng như tôi có thể cắt bỏ tay chân của tôi vậy.

– Khi tôi sẵn sàng để cho Thiên Chúa hoạt động, khi ấy tôi sẽ tránh ra và để Thiên Chúa hoạt động.