Bị xử chặt chân

1080

Quí Cao làm quan tòa nước Vệ, có lên án chặt chân một người. Về sau trong  nước có loạn, Quí Cao phải chạy trốn, chạy ra cửa thành gặp tên bị chặt chân ngày trước giữ cửa. Đáng lẽ nó oán ông song nó lại chỉ chỗ cho ông trốn, ông hỏi tại sao nó trả lời:

Tôi bị chặt chân là đáng tội theo luật pháp. Lúc luật xử tôi thấy ông cố tìm cách cứu tôi mà không được. Lúc tôi bị hình khổ chặt chân tôi thấy mặt ông đau khổ. Thật ông là bậc quân tử không vui vì nỗi khổ của kẻ khác vì vậy tôi mến ông và muốn cứu ông.

Đức Khổng Tử nghe câu chuyện nói: cũng là một cách xử tội người, pháp luật là pháp luật, song phải có lòng nhân từ không vì oán hận trả báo, không vì tiêu diệt kẻ có lỗi. Vì luật, vì bổn phận phải làm. Các người cầm luật biết cư xử như thế thì các tội nhân sẽ hối cải, sẵn lòng đền tội mà còn biết ơn người phạt họ.

Biết ơn là ý thức rằng mình đã được người khác làm ơn cho mình. Ơn là những gì người khác làm và đem ích lợi cho chúng ta. Biết ơn cũng hàm ý rằng chúng ta ý thức tầm quan trọng, sự quý báu của ơn huệ mà mình đã nhận được. Chúng ta cần phải biết ơn rồi mới có thể nói đến chuyện tạ ơn được.
Trong câu chuyện mười người phung, chúng ta thấy chỉ có một người biết ơn mà thôi. Tất cả mười người đều được chữa lành cùng một căn bệnh nan y như nhau, nhưng chỉ có một người ý thức được ơn huệ Chúa ban cho mình. Chúng ta có thể trách chín người không biết ơn Chúa, nhưng lắm khi chúng ta cũng giống như họ. Nhiều khi chúng ta nhận được ơn của người khác, nhưng vì tự ái, vì kiêu ngạo, chúng ta muốn phủ nhận ơn của người ta. Nhiều người cũng không biết ơn Chúa. Họ bảo rằng theo Chúa có thể có cơm ăn, áo mặc, nhà ở mà không cần làm việc phải không? Những người này không hiểu rằng: dầu chúng ta phải làm việc mới có cái ăn, cái mặc, nhưng tất cả những gì chúng ta thấy, chúng ta có đều phát nguồn từ Chúa. Thân thể, trí khôn, sức khỏe, tài năng, gia đình, rồi đến của cải, môi trường sống, thiên nhiên, mưa nắng đều phát nguồn từ Chúa. Chúa không tạo dựng trái đất, không ban ơn gìn giữ thì chúng ta chẳng có gì cả. Bạn có biết ơn Chúa không. Hãy thử kể ra những ân huệ nào Chúa đã dành cho bạn.
Chúa ơi, ơn Ngài ban cho con dồi dào, dư dật, nhất là ơn tạo dựng và cứu chuộc con. Con tạ ơn Ngài.

Ai ơi xin nhớ đừng quên.
Hồng ân Thiên Chúa tràn tuôn đời đời.
Muôn lời ca ngợi Chúa Trời!
Nhân từ thành tín cao ngời thái dương
Tạ ơn Ngài đã soi đường…..
Để con dân Chúa tỏ tường lối đi
Lời sự sống luôn khắc ghi.
Chuyên cần đưa dẫn bao linh hồn người.
Quay về thờ phượng Chúa Trời!
Sống trong tình Chúa sống đời bình an.

Trần Thanh Dung