Ba điều khó

1100

Thứ nhứt vợ dại trong nhà

Người vợ dại trong nhà trong gia đình hay cờ bạc, hễ chồng đi làm việc, vợ xách nón đi đánh bài, rồi về trước khi chồng tan sở để việc nhà cửa bếp núc cho con ở trông nom kể cả con cái và hay ngồi lê đôi mách, làm mất lòng lối xóm là điều hư tật xấu.

Sau 5 ngày lãnh lương chồng đưa về, chị đã than vãn hết tiền hết gạo vì thua cờ bạc và lo sắm thêm áo quần để đua đòi chúng bạn, đã vô tình, cố ý làm cho chồng mang công nợ hay thụt két ở tù.

 Thứ hai nhà dột:

 Trong cảnh hàn vi, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, chịu khó làm ăn nuôi con ăn học, song vợ chồng vẫn nghèo hoài.

Đừng vội cho nghèo khó như vậy mà cắn xé nhau hoài, chị đã có một kho tàng tình yêu trong lòng anh rồi, phải làm sao cho anh vui vẻ làm việc có tiền để lợp sửa lại cái nhà hư dột ấy cho hai quả tim vàng sớm chiều đi về có nhau.

  Thứ ba nợ đòi.

Dẫu nghèo khó đến đâu, thâm công mang nợ, nhưng chồng chịu khó làm việc, vợ chịu khó cần kiệm, rồi sẽ trả hết công nợ, đừng có cằn nhằn chồng con chỉ làm mất nhuệ khí của chồng mà thôi.

Qua ba điều nói trên, nhứt là vợ dại trong nhà, thứ hai nhà dột, thứ ba nợ đòi, chị đã thấy rõ trách nhiệm thiêng liêng của một người đàn bà trong nhà, nên gia đình có hạnh phúc hay không là do chị.

Chồng khôn vợ đặng đi giày.

Vợ khôn chồng đặng ghe ngày cậy trông.

Một lời nói, một cử chỉ cao đẹp, một tình yêu bao la như biển cả đối với chồng con là phép mầu giữ vững hạnh phúc.

 Một mẹ nuôi nổi mười con.

Mười con không nuôi nổi một mẹ.

 Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng.

Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày.

Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình. (Giăng 15:13)

Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Kitô đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh. (Ê-phê-sô 5:25)

Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. (Ê-phê-sô 5:33)

Nhưng trên hết những điều nầy, phải mặc lấy tình yêu thương, vì là dây liên kết của sự toàn hảo. (Cô-lô-sê 3:14)