Con rùa ích kỷ

1908

Ngày nọ chúa tạo vật cho triệu tập các loài vật đến để giảm tuổi thọ vì thấy sống lâu không có ích mà nhiều khi có hại. Con còn sống 1000 tuổi nay còn 50 tuổi. Con nào 10 năm nay còn 2 măm. Các vật ra về hơi buồn. Gần mãn giờ mới thấy con rùa lịch kịch mang nhà tới. Tạo hóa hỏi sao mà lâu vậy. Rùa thưa: vì nghe lệnh giảm tuổi tôi sợ bị giảm nhiều quá, không kịp giờ trở về nhà lo việc nhà, nên tôi lo dọn dẹp chỗ mà đi luôn, lát nữa khỏi về. Thượng Đế nổi giận cho là Rùa quá ích nên thay vì giảm tuổi thì tăng thêm cho nó.

Trước nó sống 100 tuổi nay tăng cho nó sống 300 tuổi để có giờ dọn dẹp nhà. Từ đó Rùa đi đâu cũng mang nhà theo lịch kịch, chậm chạp, ló ra thụt vô không ích gì cho xã hội.

Sống lâu mà sống như thế cũng không ích gì. Bao nhiêu cũng chỉ sống cho mình mà thôi.