Người giàu người nghèo

1283

Một câu chuyện kể rằng có một người nghèo, rất nghèo và một người giàu nhìn thấy anh ta đáng thương đã sinh lòng từ tâm muốn giúp anh ta làm giàu.

Anh nhà giàu đưa tới cho anh nhà nghèo một con bò dặn phải khai hoang chờ tới vụ mùa xuân sẽ gieo hạt, mùa thu sẽ hết nghèo. Chàng nghèo lòng tràn đầy hy vọng bắt đầu phấn đấu. Nhưng chỉ được vài ngày, bò cần ăn cỏ, người cần ăn cơm, cuộc sống ngày càng khó khăn. Chàng nghèo nghĩ, nếu bán con bò sẽ mua được vài con dê, giết một con dê để ăn, những con còn lại sẽ sinh con đẻ cái, chờ chúng lớn sẽ mang bán sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.

Anh chàng thực hiện kế hoạch của mình thật, sau khi ăn hết một con dê, vẫn chẳng có con dê con nào được sinh ra cả, cuộc sống lại càng khó khăn chịu không nổi, anh ta lại giết tiếp một con dê nữa. Anh ta nghĩ, cứ thế này mãi sẽ không ổn, chẳng thà bán dê mua gà, gà đẻ trứng nhanh hơn, bán kiếm tiền nhanh hơn, chắc cuộc sống sẽ khá hơn.

Anh ta làm đúng như vậy, nhưng cuộc sống hàng ngày vẫn không thay đổi được, càng ngày càng khó hơn, cuối cùng, khi chỉ còn một con gà cuối cùng, lý tưởng của người nghèo hoàn toàn tan vỡ. Anh ta nghĩ, không còn hy vọng làm giàu nữa, chẳng thà bán quách con gà đi mua một bình rượu, ba chén vào bụng là quên hết sầu đau.

Mùa xuân đã đến, anh nhà giàu phấn khởi mang hạt giống đi gieo, anh ta phát hiện anh nhà nghèo đang ngồi uống rượu, bò chẳng còn nữa, trong nhà cũng sạch trơn chẳng còn thứ gì bèn quay lưng bỏ đi.

Người nghèo đương nhiên vẫn nghèo mãi!

Rất nhiều người nghèo đã từng có ước mơ, thậm chí còn có cơ hội và đã có hành động, nhưng kiên trì được đến cùng là điều rất khó.

“Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ.” Mt 25, 14-30

Câu chuyện chủ tớ trong bài Tin Mừng làm cho chúng ta suy nghĩ đến ông chủ khác: đó là Thiên Chúa và những người đầy tớ là chính chúng ta. Qua sự việc ông chủ xử phạt người đầy tớ nhận một nén bạc, phải chăng Thiên Chúa ác quá khi đã cho người này ít nhất mà lại còn lấy mất và phạt nặng? Rõ ràng không phải thế. Thiên Chúa yêu thương trao cho mỗi người phần khác nhau trong kế hoạch chung. Ngài không bắt chúng ta phải sinh lợi thật nhiều cho Ngài, vì Ngài đâu thiếu gì và Ngài muốn gì mà chẳng được. Sở dĩ Ngài trao nén bạc và muốn chúng ta sinh lời là để nói lên tình yêu đáp trả của chúng ta trước tình thương của Ngài. Vì thế điều quan trọng là thiện chí, lòng quảng đại và tình yêu của chúng ta đối với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thấy rằng mình như người đầy tớ thứ ba trong Tin Mừng. Biết bao lần chúng con mặc cảm, chán nản, buồn sầu vì chúng con bất tài, vô dụng, vì chúng con nghèo khổ không được hạnh phúc, danh vọng, sung sướng như những người khác. Chúng con so đo, tính toán thiệt hơn với Chúa, với anh em. Chính vì thế, chúng con không nhận ra những gì Chúa trao ban cho riêng mình để lo sinh lợi cho Chúa. Chúng con còn làm cho nén bạc của Chúa hư phí đi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con biết tâm niệm rằng: dù chúng con bất tài, thua kém hơn anh chị em chúng con, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, thế là quá đủ cho chúng con rồi. Niềm xác tín của Thánh Phaolô nhắc bảo cho chúng con: tôi đành thua lỗ mọi sự, miễn sao được biết Ðức Giêsu.