Kẻ tội phạm

737

-Này anh phạm nhân kia. Anh bị tố cáo về tội xách động người ta vi phạm Lề Luật, chà đạp các truyền thống và tập tục của đạo thánh. Anh tự bào chữa thế nào đây? – Vị thẩm phán Tòa Điều Tra hỏi.
-Thưa ngài, tôi có tội.
-Anh thường xuyên la cà với bọn ngoại giáo, đĩ điếm, bọn tội lỗi công khai, bọn thu thuế và bọn ngoại xâm – nói tóm lại, anh giao du với những người bị tuyệt thông. Anh tự bào chữa thế nào đây?
-Thưa ngài, tôi có tội.
-Còn nữa, anh bị tố cáo về tội chất vấn và sửa đổi những nguyên lý cơ bản và thánh thiêng của giáo lý đức tin. Anh tự bào chữa thế nào đây?
-Thưa ngài, tôi có tội.
-À, mà này, tên anh là gì?
-Dạ, Giêsu Kitô. Thưa ngài.

Thánh Vịnh 17:

Cứ tin tưởng vào CHÚA và làm điều thiện,
thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn.

Hãy lấy CHÚA làm niềm vui của bạn,
Người sẽ cho được phỉ chí toại lòng.

Hãy ký thác đường đời cho CHÚA,
tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay….

Kẻ gian ác mưu hại người công chính, và hậm hực nghiến răng.
Nhưng Chúa cười nhạo nó, vì thấy nó đã đến ngày tàn.

Phường ác nhân tuốt gươm giương nỏ
nhằm hạ kẻ nghèo hèn, và giết người chính trực;

nhưng gươm chúng lại đâm vào tim chúng, và nỏ gẫy tan tành.

Ít tiền ít của mà là người công chính
hơn nhiều vàng nhiều bạc mà là kẻ ác nhân.

Vì cánh tay bọn ác nhân sẽ bị bẻ gẫy,
còn người công chính được CHÚA độ trì.

CHÚA chăm sóc cuộc đời người thiện hảo,
gia nghiệp họ tồn tại đến muôn năm.