Cai nghiện

1263

Sau khi đã thành công trong việc từ bỏ tật nghiện thuốc phiện, anh Anbectô đã tâm sự về bí quyết của mình như sau:

“Tôi đã không từ bỏ được tật nghiện thuốc phiện một mình, và ngay một lúc. Đây là một cố gắng lâu dài, mỗi ngày một ít, và với sự giúp đỡ của bạn bè. Tôi đã không mắc cở giấu giếm tật xấu của mình. Nhưng chân thành tâm sự với các bạn thân của tôi biết và xin họ nâng đỡ tôi trên con đường nghiện thuốc. Từ khi tôi nhất định cai, mỗi ngày khi cơn nghiện hành hạ dữ dội, tôi tìm đến với bạn bè, tìm nơi họ sự nâng đỡ để vượt qua cơn nghiện. Khi phải đi đấu bóng ở thành phố xa, tôi tìm liên lạc với bạn bè và nếu có, bằng không thì tìm những bạn bè mới và xin họ nâng đỡ tôi chống lại cơn nghiện. Cứ như vậy trong vòng một năm, tôi từ bỏ được tật nghiện thuốc phiện.

Đây là thành công của sự cố gắng cá nhân và cũng nhờ sự nâng đỡ của bạn bè.”

Sưu tầm

  1. Đa-vít và Jô-na-than: Đa-vít nổi tiếng là người có lắm bạn vì ông sống chân tình và đối đãi tử tế với những người có cơ hội tiếp xúc với ông.  Ngoài tình bạn thân với Abiyatar (1Sm 22, 22-23), Nakhash (2Sm 10,2),  và Ittai (2Sm 15:19-21), tình bạn giữa Đa-vít và Jô-na-than được coi là nổi bật. Đa-vít được Chúa chọn làm vua thế cho Sa-ul, người mà lúc đó đang là vua Ít-ra-en. Jô-na-than, con của Sa-ul, kết bạn với Đa-vít và đã cố hết sức che chở Đa-vít, người đang bị vua cha tìm mọi cách để trừ khử. Jô-na-than đã không tìm cách mưu tìm quyền lực, trái lại, ông chỉ muốn hết lòng, hết nghĩa với bạn hiền Đa-vít. Vì thế, khi nghe Jô-na-than chết trận, Đavít đã khóc thương: “Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh! Tôi thương anh biết mấy! Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ “ (1Sm 2, 26)
  2. Những người bạn của ông Gióp: khi nghe tin ông Gióp gặp tai hoạ, ba người bạn của ông (Ê-li-phát, Bin-đát và Xô-pha) từ nơi xa đã kéo đến, “để chia buồn và an ủi ông. Từ xa, họ ngước mắt nhìn, nhưng chẳng nhận ra ông. Họ bật khóc; mỗi người xé áo mình ra và rắc tro lên đầu. Rồi họ ngồi xuống đất, bên cạnh ông, suốt bảy ngày đêm, chẳng nói với ông một lời, vì họ thấy rằng nỗi đau khổ của ông quá lớn.” (G 2, 13). Trong sự im lặng, họ hiệp thông với ông Gióp. Họ tin rằng, sự hiện diện của họ bên cạnh bạn hiền đáng giá hơn vạn lời nói. Họ quả là những người bạn tri âm của ông Gióp.
  3. Đa-ni-en và những người bạn:  Đa-ni-en có ba người bạn học thật thân. Khi các nhà thông thái Babylon giải không được thị kiến của Vua, Đa-ni-en và các bạn có nguy cơ bị xử chết chung với những nhà thông thái. Bốn người đã cùng cầu nguyện xin Chúa giúp và chính Đa-ni-en đã được Chúa mặc khải để giải được thị kiến của Vua. Họ đã tỏ cho vua Nabukôđônôsor thấy rằng Thiên Chúa là Đấng Tối Cao và Duy Nhất. Đa-ni-en sau đó đã cố gắng nâng đỡ hỗ trợ những người bạn tìm được việc làm và địa vị cao. (Đn 2, 49)