Nhiễm độc

668

Người nào triệt để nhiễm lấy những thói tục và thành kiến của thế hệ, sẽ bị kết án tử hình cùng thế hệ đó.  G.Thibon.

Nhiều người nhìn hướng về tương lai và tôn thờ tiến bộ. Họ không nhận ra họ đang bị tù hãm: Họ sống theo sự thay đổi từng ngày, thấm nhiễm từng “mốt” mùa hè, “mốt” mùa đông, lặp lại những lời quảng cáo trên các báo chí, rồi chẳng dám tỏ mình là Kitô hữu khi ở giữa những con “tắc kè” thay đổi màu sắc liên tục, thế mà họ lại xem mình là tiến bộ. Nhiều người như bị chết theo thời đại của mình, mà không đem lại gì cho thời đại đến sau. Đâu là những thói quen, những thành kiến của tôi hiện thời? Khi tôi muốn diễn tả tư tưởng hay hành động, tôi lệ thuộc vào phán đoán của kẻ khác đến mức độ nào? Phải chăng tôi không giống như một chú sóc cứ quay tròn trong một thời điểm, một không gian nhất định, một khung cảnh, những bạn bè khép kín: mốt ô tô, thể thao, hát theo thời, nhóm chơi bài…

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Mc 8, 14-21

Khi cảnh giác các môn đệ phải tránh men của Biệt phái và men của Hêrôđê, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Chúa Giêsu đã dùng chữ “men” để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy ấy, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy ra khỏi những bận tâm vật chất ấy để hiểu được ý nghĩa các phép lạ và sứ điệp của Ngài. Ðó cũng chính là nội dung của chương trình huấn luyện mà Ngài đeo đuổi trong ba năm rao giảng của Ngài. Mãi đến lúc Ngài bị bắt và chịu treo trên Thập giá, xem chừng các môn đệ vẫn chưa hiểu được chiều sâu sứ điệp của Ngài. Mơ tưởng của những người dân chài này là được trở thành công hầu khanh tướng trong vương quốc trần gian mà họ nghĩ là Chúa Giêsu đã đến để thiết lập.

Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài hãy vượt lên những bận tâm vật chất để đi vào chiều sâu sứ điệp của Ngài. Ðiều đó cũng có nghĩa là tin vào quyền năng của Ngài, hoàn toàn phó thác cho Ngài. Giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, con người dễ dàng chạy đến với Chúa: đó là thái độ rất chính đáng, bởi vì qua cử chỉ ấy, con người tuyên xưng niềm tin vào tình yêu thương của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy có một thái độ vô vị lợi hơn, hoàn toàn tín thác vào tình yêu của Ngài. Một thái độ như thế sẽ cho chúng ta nhận ra tình yêu của Ngài, và cho chúng ta thốt lên như các vị thánh: “Tất cả đều là hồng ân của Chúa” bởi vì tình yêu của Ngài vượt trên mọi tính toán và chờ đợi của chúng ta.