Cho đi

1221

Cho đi cái mình có quả thật là đáng sống. Châm ngôn.

Thật là trái ngược với điều người ta thường nghĩ: bởi vì sống, trước tiên là chất chứa của cải, đất đai, bạn bè, đồ trang trí sách vở, tem thư… Càng có nhiều thứ, họ càng thấy mình có thế lực, đáng được tôn trọng, đáng sống. Khi họ bố thí phần dư thừa trong bữa tiệc, ấy là cốt để được cám ơn… Đó không phải là thái quá sao? Tôi chỉ cần nhìn chung quanh tôi, và sẽ thấy mình bị cảm hoá… Điều này có đúng với tôi không? Thử lường xem những thứ tôi cho (của cải tiền bạc, lời cám ơn hay khích lệ, thời gian, lòng trung tín…) và những thứ tôi chỉ giữ lại cho bản thân tôi, cán cân sẽ lệch về bên nào? Trước mặt Thiên Chúa, phải chăng tôi đang sống, bởi vì tôi là một người quản lý tốt, biết phân chia tài sản của Chủ.

Lạy Chúa, chớ gì hôm nay Chúa nói với con: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín…!

Tình yêu có thể vượt qua được những sóng to gió lớn, những trở ngại của cuộc sống, những cám dỗ đời thường, những lần vấp ngã rồi đứng dậy. Chỉ cần, bạn đủ yêu thương …
Đừng ngần ngại cho đi yêu thương, khi bạn còn có thể, bạn sẽ thấy thế giới này thật rộng lớn biết bao nhiêu, bạn sẽ thấy tình yêu luôn bên bạn. Lúc đó, bạn sẽ là những cô gái, những chàng trai xứng đáng được yêu thương nhất trên đời.
“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Ngài cho thế gian, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”. Ðó là một sự thật quan trọng được Chúa Giêsu mạc khải cho ông Nicôđêmô trong cuộc đối thoại ban đêm, được ghi lại nơi chương 3, Tin Mừng thánh Gioan.
Yếu tính của tình thương là co đi. Yêu tức là cho tất cả. Thiên Chúa yêu thương loài người và đã cho loài người tất cả : trời đất, núi non, sông biển cùng với muôn vàn tạo vật. Thiên Chúa còn cho loài người sự sống – một thứ chỉ có Người mới cho được. Thiên Chúa cho loài người một linh hồn – một thứ làm cho loài người nên giống Thiên Chúa (Rm 8,17).
Thiên Chúa đã ban cho loài người tất cả rồi. Còn một điều cao qúi nhất mà Thiên Chúa cũng ban, đó là ban chính Con Một Người :“Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Người cho thế gian”.