Con rắn

2708

Một tay giỏi bắt rắn độc, vừa mới làm được một chuyến đầy, chàng túm được những 150 con vật nguy hiểm đó, và có thể đem bán cho nhà dược sĩ lấy một món tiền khá to.

Nhưng chạy mãi dọc các hang rào và những bức tường cũ để bắt rắn, bây giờ chàng nhọc lử. Không thể gắng gượng được nữa, chàng nằm lăn xuống giường, rồi ngủ không kịp bỏ giỏ rắn xuống hầm. Nhờ hơi ấm trong phòng ngủ, rắn ở trong giỏ bắt đầu ngó ngoáy, rồi cứ giẫy lộn mãi, và sau hết nắp đậy bật ra và chúng ra khỏi và bò lên giường ấm.

Đến tảng sáng, người kia thức dậy và thấy gì lạnh buốt ở cánh tay, ở cổ chân và khắp cả mình mẩy. Khi đã biết sự thể như vậy, chàng rùng rợn và lo sợ: rắn đã quấn khắp mình chàng rồi. Bây giờ chng chỉ hơi động nhẹ một chút, đủ làm cho rắn nổi hung lên và cắn ngay lập tức.

Làm cách nào bây giờ, đó là tất cả vấn đề. Làm quen với tội lỗi, có thể nguy hiểm và tai hại hơn.