Ý tưởng lòng người

1032

Tại xứ kia, có một người chột mắt có tài đoán ý tưởng người đối diện qua các dấu hiệu. Một vị tu sĩ đã đến gặp người chột mắt này:

– Vị tu sĩ nghiêm trang ra hiệu với người chột bằng cách đưa một ngón tay ra trước mặt người chột.

– Người chột mắt cau có: đưa hai ngón tay để trả lời.

– Vị tu sĩ mỉm cười: đưa ra trước mặt ba ngón tay

– Nét mặt hầm hầm, người chột nắm nguyên nắm đấm đưa về phía vị tu sĩ.

– Vị tu sĩ ngước mắt lên trời, đưa hai bàn tay ra trước như dâng hiến, rồi lôi trong gói mang theo ra một trái cam thật tươi ngon đưa cho người chột.

– Người chột chạy vào nhà lấy một bó lúa mạch giống đưa lại cho vị tu sĩ.

– Người tu sĩ nhận bó lúa mạch giống rồi gật đầu chào người chột mắt, quay ra về.

Câu chuyện “câm” chấm dứt, người ta đến hỏi người chột mắt nội dung câu chuyện ông ta với vị tu sĩ, nét mặt ông ta còn sắc giận ông ta nói:

Vị tu sĩ là người xấu và kiêu ngạo, mới gặp ông ta đã “nhạo báng” tôi “chỉ có một con mắt” bằng cách đưa một ngón tay ra hiệu về phiá tôi. Vì muốn giữ hòa khí tôi đưa ra hai ngón tay với ý: ông tuy có hai con mắt nhưng cũng thấy được như tôi mà thôi. Ông ta lại cười cợt nhạo báng tôi thêm bằng cách đưa ra ba ngón tay với ý: “Cả tôi và ông ta chỉ có ba con mắt”. Tôi giận quá nắm tay đấm đưa về phía ông ta với ý: “nếu ông ta còn tiếp tục nhạo báng tôi, tôi sẽ đánh ông ta !”. Ông ta đưa hai tay ra trước ngực ngó lên trời như tỏ ra không sợ tôi rồi lấy đưa tôi trái cam với ý: Ông ta ăn cam bổ khỏe nên to con, nếu tôi có đánh ông cũng không thể thắng được. Tôi lại đưa cho ông ta bó lúa mạch để cho ông biết: “Tôi tuy nhỏ con nhưng nhờ ăn lúa mạch nên cũng mạnh mẽ lắm”.

Người ta đến hỏi vị tu sĩ về câu chuyện trên. Vị tu sĩ nét mặt hiền hòa vui vẻ giải thích:

Câu chuyện của ông và người chột rất vui vẻ và hữu ích: “Khi gặp người chột, tôi đưa một ngón tay ra có ý nuốn nói với ông ta: chỉ có một Đức Chúa Trời; ông ta đưa hai ngón tay, tôi hiểu ông ta nói: Ngôi Hai đã xuống thế làm người cứu chuộc thế gian cũng là Đức Chúa Trời”. Tôi đưa ba ngón tay với ý: “Nếu kể rõ Chúa Thánh Thần nữa cũng là Đức Chúa Trời”. Ông ta nắm tay lại tôi hiểu ông ta muốn nói: “Tuy duy nhất và có một Chúa mà thôi nhưng Ngài có Ba ngôi”. Tôi đưa hai tay ngước mặt lên trời tạ ơn Thiên Chúa và biếu ông ta trái cam, ông ta cũng tỏ ra thân thiện biếu lại tôi một bó lúa mạch giống. Ông ta quả là người tài giỏi và thông minh.

Biết Chúa và tỏ Chúa ra cho mọi người sẽ tìm được hạnh phúc.