Xóa bỏ lo buồn

1120

Norman Vincent Peale

Nhà chế tạo phim điện ảnh nước Anh là J. Arthur Rank có một phương pháp giải quyết buồn bực rất là độc đáo. Tất cả những buồn bực trong lòng ông ta đều tập trung giải quyết trong ngày thứ tư, ông gọi ngày đó là“câu lạc bộ ngày thứ tư –xoá bỏ buồn bực”.

Những chuyện lòng buồn trí rối trong cuộc sống thường ngày, ông chỉ viết nó trên giấy, đặt vào trong một cái hộp. Đợi đến ngày thứ tư khi mở hộp ra, ông liền phát hiện những nguyên nhân buồn rầu của ông đã tan biến hơn một nửa. Một số ít không thể giải quyết được, thì lại để trong hộp, đợi đến thứ tư tuần sau hãy hay. Ông đã dùng phương pháp nầy để trị tốt những khuyết điểm âu sầu rầu rĩ của mình.