Xin ly dị

1167

Một thiếu phụ cứng cõi kia tìm đến một vị tư vấn về các vấn đề gia đình và kể lể: “Tôi ghét ông chồng của tôi quá. Ông ấy đã biến cuộc đời của tôi thành ra khốn cùng. Tôi muốn ly dị với ông ấy và còn muốn làm cho ông ấy càng khốn khổ càng tốt.”

Vị tư vấn ôn tồn đáp lại: “Chị hãy khởi sự từ những lời khen tặng, hãy chiều chồng của chị trong mọi ý thích, mọi ngẫu hứng của ông ấy. Và khi nào ông ấy nhận ra ông ấy rất cần đến chị, muốn sống bên chị thực sự, bấy giờ chị hãy xúc tiến các thủ tục xin ly dị thì vừa.”

Bẵng đi một quãng thời gian độ sáu tháng, vị tư vấn gặp lại người thiếu phụ và hỏi: “Chị định nộp hồ sơ xin ly dị phải không?”

Người thiếu phụ ngạc nhiên vặn lại: “Ông điên rồi à? Chúng tôi đang sống vô cùng hạnh phúc với nhau mà.”