Can đảm

1075

Mahatma Gandhi, vị lãnh đạo lừng danh của Ấn Độ, đã kể lại mẩu chuyện của đời ông:

Tôi phạm tội ăn cắp khi lên 15 tuổi. Vì mắc nợ, tôi đã lấy trộm chiếc vòng bằng vàng của ba tôi để trả nợ. Nhưng tôi không thể nào chịu được sự ray rứt trong tâm hồn. Dù thế, vì quá mắc cỡ, tôi không thể nào mở miệng nói sự thật với ba tôi

Tôi viết lời thú tội vào một tờ giấy. Toàn thân tôi run rẩy khi tôi trao miếng giấy này cho ba tôi, ông đã đọc, nhắm mắt lại một lúc và sau đó xé miếng giấy đi ông choàng tay ôm tôi và khẽ nói “Tốt lắm”.

Từ ngày đó, tôi lại càng yêu ba tôi hơn nữa”.

Thiên Chúa hay quên tội của con người.